Actuele projecten

Hieronder ziet u een overzicht met actuele projecten van de Dorpsraad Meeuwen.

Besteding € 25.000,-

In het kader van de bevordering van de leefbaarheid van de kernen, heeft de gemeenteraad voor 2018 een bedrag van € 25.000,- per kern beschikbaar gesteld. Aan de dorpsraad is gevraagd om een voorstel voor te leggen aan het college, op welke wijze dit bedrag ingezet gaat worden voor de leefbaarheid van het dorp. De […]

Snelheidsremmende maatregelen

Diverse dorspbewoners hebben geconstateerd dat er (veel) te hard wordt gereden op de Dorpsstraat. In nauwe samenwerking tussen gemeente en dorpsraad is er een plan opgesteld om de snelheid te verminderen. De volgende maatregelen zijn getroffen: Versmalling + drempel bij basisschool De Ark Optische verhoging bij Dorpsstraat / Van Buurenstraat Verbreed voetpad langs de Dorpsstraat […]

Verlichting / onderhoud voetpad Hoog Meeuwen <> Dorpsstraat

Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad is naar voren gekomen dat het voetpad, wat is gerealiseerd vanaf Hoog Meeuwen naar de Dorpsstraat, niet gebruikt kan worden in de herfst- en wintermaanden aangezien er geen verlichting aanwezig is. De dorpsraad heeft dit opgepakt met de gemeente, wat heeft geresulteerd in de plaatsing van een aantal lantaarnpalen. […]

Dekking mobiele netwerken

De dekking van de mobiele netwerken laat in Meeuwen vaak te wensen over. De dorpsraad heeft hier contact over met de gemeente Aalburg. Wethouder Bouman (BAB) heeft een brief geschreven aan een aantal providers, maar hier geen reactie op ontvangen. Na overleg tussen de dorpsraad en de wethouder is er besloten om dit punt door […]

Groenonderhoud in Meeuwen

De status van het groenonderhoud in Meeuwen blijft een aandachtspunt. De dorpsraad blijft dit nauwgezet volgen, en indien nodig contact onderhouden met de gemeente.