Verlichting / onderhoud voetpad Hoog Meeuwen <> Dorpsstraat

Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad is naar voren gekomen dat het voetpad, wat is gerealiseerd vanaf Hoog Meeuwen naar de Dorpsstraat, niet gebruikt kan worden in de herfst- en wintermaanden aangezien er geen verlichting aanwezig is. De dorpsraad heeft dit opgepakt met de gemeente, wat heeft geresulteerd in de plaatsing van een aantal lantaarnpalen.

De status van het voetpad laat nog te wensen over. Zodra de weersomstandigheden het toelaten, wordt het voetpad opgeknapt door aannemer Huib van Hemert.