Vrouwen Van Nu

Vrouwen van Nu is een vereniging zonder politieke kleur. Elke vrouw is welkom.
Met ongeveer 47.000 leden georganiseerd in 550 afdelingen zijn we de grootste vereniging in Nederland.
Ons uitgebreide ledenbestand en netwerk stelt ons in staat om actief betrokken te zijn bij zaken die de vrouw van nu bezighoudt en belangrijk vindt.
We inspireren en leren van elkaar tijdens ontmoetingsbijeenkomsten.

Als lid heb je toegang tot de activiteiten van de landelijke vereniging, de provinciale en de lokale afdelingen.
Leden krijgen een ledenpas met aantrekkelijke acties en korting op het gebied van theater, reizen en uitstapjes en verder genieten ze zes keer per jaar van het Vrouwenmagazine.

Onze afdeling telt 70 leden en wij komen in de maanden september t/m april elke tweede maandag van de maand bij elkaar in het dorpshuis te Meeuwen.
Wij hebben een zeer gevarieerd programma.

Afgelopen jaar hadden we bijvoorbeeld een avond verzorgd door een schoonheidsspecialiste, een schrijfster die over haar boek kwam vertellen, zanggroep The Herman Singers.
We maken elk jaar een kerststuk en vieren met elkaar Kerst.
Ook kunt u deelnemen aan een van onze leesclubs. Elke maand lezen we een boek en bespreken dit bij een van de leden thuis.
Een keer per jaar maken we een fietstocht, een kerstreisje en in het voorjaar meestal ook een reisje.
Een keer per maand op dinsdagmorgen draait in Servicebioscoop Hollywoud een film speciaal voor Vrouwen van Nu inclusief lunch voor de prijs van 6,50 euro.


Het lidmaatschap bedraagt 50,50 euro en loopt van januari t/m december.
Betaling per bank in januari op bankrekening nr.; NL49RABO034.15.12.117 t.n.v. Vrouwen van Nu afd. Meeuwen
Wilt u uw lidmaatschap opzeggen dient u dit schriftelijk voor 15 oktober te doen.
Nieuwe leden die zich in de loop van het jaar aanmelden betalen 3,30 euro per maand tot het nieuwe lidmaatschapsjaar, met uitzondering van de maanden juli en augustus.


Het bestuur van onze afdeling :

Voorzitter :
N. Raams,
Kraaijenveld 3,
4261ZB Wijk en Aalburg,

Secretaris :
T. Dekkers,
Markt 19,
4261DC Wijk en Aalburg

2e Secretaris :
W.Werther,
Broeksestraat 67,
4269VE, Babylonienbroek

Penningmeester :
H. van Andel
Middenweg 16
4281KH Andel

Lid :
R. Bouman
Hoefstraat 12
4265HV Genderen


Wilt u meer weten over Vrouwen van Nu belt u gerust een van onze bestuursleden of kijk op de website van Vrouwen van Nu.