Bestuur

De Dorpsraad is het eerste aanspreekpunt voor de gemeente voor het vergroten van de leefbaarheid van ons mooie dorp.
Voor de gemeente fungeert de Dorpsraad als klankbord voor bestuurlijke vraagstukken.
Daarnaast heeft de Dorpsraad een eigen agenda van thema’s die zij graag namens de inwoners van Meeuwen gerealiseerd wil zien.


Bestuursverdeling:

  • Harm Redeker, voorzitter
  • Vacature, secretaris
  • Vacature, penningmeester
  • Marjolijn de Koning, algemeen bestuurslid
  • Wilbert Dekkers, algemeen bestuurslid

De Dorpsraad heeft momenteel twee vacatures voor secretaris en penningmeester. Belangstellenden worden uitgenodigd om (tijdelijk) mee te draaien.
Enthousiasme is belangrijker dan ervaring.


Contact:

dorpsraadmeeuwen@gmail.com