Algemene informatie

Contact:
dorpskrantmeeuwen@gmail.com


De Dorpskrant is een uitgave voor de bewoners van Meeuwen en verschijnt 5 keer per jaar.
De krant wordt gratis bij ieder huisgezin bezorgd. De Dorpskrant is een non-profit organisatie en heeft geen winstoogmerk.

Facebook
Wilt u op Facebook op de hoogte worden gehouden van nieuws in Meeuwen, zie daarvoor de facebook pagina van de Dorpskrant Meeuwen:

https://www.facebook.com/dorpskrantmeeuwen/?fref=ts


1)      Algemene doelstellingen

 • 5 keer per jaar een Dorpskrant uitbrengen en in Meeuwen bezorgen
 • Door advertentieverkoop kostendekkend werken zonder winstoogmerk
 • De krant wordt gemaakt en verspreid door vrijwilligers

2)      Inhoud van de Dorpskrant

 • Het is een krant voor heel Meeuwen, zowel jong als oud moet iets in de krant kunnen vinden
 • Maximaal zeven pagina’s zijn gereserveerd voor advertentieverkoop
 • De Dorpskrant heeft een positieve uitstraling
 • De Dorpskrant heeft niet de intentie actueel te zijn, maar wil wel nieuws brengen
 • De redactie behoudt zich het recht voor om teksten te weigeren en te wijzigen
 • De redactie besluit gezamenlijk over inhoud en opmaak
 • Vaste rubrieken moeten de Dorpskrant herkenbaar maken (jubilea, oud en nieuwe inwoner(s), gedicht, dominee, adverteerder, historie)
 • Aan lezers wordt duidelijk gemaakt dat een jubilaris zelf contact zoekt met de redactie

3)      Verschijnen

 • De Dorpskrant wordt zoveel mogelijk rond hetzelfde moment in heel Meeuwen bezorgd
 • Een gratis krant wordt verzonden naar:
  • College van B&W
  • Geïnterviewde oud-inwoner
  • Adverteerders
  • Dorpshuis Meeuwen