Notulen Jaarvergadering

Op deze pagina zijn de notulen terug te vinden van de jaarlijkse ledenvergadering die gehouden wordt door de Oranjevereniging.