Notulen 11-03-2016

Notulen Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging Meeuwen 11 maart 2016

•    Opening
Marc Bouman, voorzitter van de Oranjevereniging Meeuwen, heet alle aanwezigen van harte welkom.

•    Jaarverslag activiteiten 2015 door secretaris, Carla Stuij

Ledenvergadering

Met Bingo, was leuk ongeveer 40 personen zijn gekomen.

Feestweek 2015

Koningsdag
Rondgang: Thema Flower Power (jong én oud verkleed!)
Koffie met flower power gebakjes
In de tent Visagie; glittertatoos, nagels lakken en haarveertjes
Middag Hippe Kampioenschappen
•    Colorrun:
•    Penalty schieten
•    Mountainbike parcours
•    Dansen
Feestavond met pubquiz (de hele tent zal vol)

Dodenherdenking
Op de fiets naar monument, waar door de kinderen van Meeuwen een krans hebben gelegd en gedicht voorgelezen.
‘s Avonds werden de lopers uitgezwaaid die het bevrijdingsvuur in Wageningen gingen ophalen.

Bevrijdingsdag
Met de gezamenlijke Oranjeverenigingen is er een fietspuzzeltocht (start in de ochtend) uitgezet, welke in de ochtend van start ging. In de middag startte er een autotochtpuzzeltocht welke vanuit Meeuwen met hulp van Michael Wauters werd georganiseerd.
Een aantal bestuursleden zijn met de lopers, die het bevrijdingsvuur in Wageningen hebben opgehaald, vanaf de Heusdense brug naar Meeuwen mee terug gelopen (in de regen)
Door de regen er helaas ook weinig fietsers die meededen aan de puzzeltocht, er reden 70 auto’s mee.
Noodwoning was open en elk dorp heeft een tentoonstelling verzorgd.

Bestuursuitje  dit jaar in september met een bbq bij Marc B

Schaatsavond
Was op vrijdagavond 13 november gepland maar helaas was er naast het bestuur maar één aanmeldingen.

Dikke banden race
In de herfstvakantie hebben we een dikke bandenrace gehouden. In het bos van de Dijksteeg heeft de eigenaar een heel parcours uitgezet. De kinderen konden in groepjes zoveel mogelijk rondjes fietsen of rennen. Het was hard werken voor de kinderen! Er was drinken en wat lekkers voor het publiek en de fietsers. Het was een geslaagde middag.

Sinterklaas
28 november 2015 hebben de kinderen door middel van een speurtocht in het dorp alle pieten en sinterklaas weer weten te vinden. Daarna is in het Dorpshuis het sinterklaasfeest gevierd waarbij alle kinderen even bij Sinterklaas konden komen en een kadootje kregen.
•    Financieel jaarverslag 2015 door penningmeester, Miranda Brouwers
Lopende rekening
Saldo 01.01.2015:     € 570,29
Saldo 31.12.2015:    € 331,96

Spaarrekening
Saldo 01.01.2015:     € 1.828,33
Saldo 31.12.2015:    € 1.538,76

Kas
Saldo 01.01.2015:     € 173,35
Saldo 31.12.2015:    €   33,95

Totaal saldo 01.01.2015:     € 2.571,97
Totaal saldo 31.12.2015:    € 1.904,67
Openstaande factuur        :     €    187,50

Totaal resultaat 2015: -€ 460,15

We hebben een investering gedaan in de Feestweek. Wij zijn een stichting en hoeven geen winst te maken, dus dit is geen probleem.

Bij de Rabobank hebben we een aanvraag gedaan waardoor we een deel vergoed (€200) kregen voor de aanschaf van een horecakoelkast (€332,75).

Subsidie van de gemeente is een bedrag per basisschoolleerling (kinderen in deze leeftijd).

Bankkosten bij de Rabobank zijn voor komend jaar verhoogd (€10). Het bestuur van de noodwoning heeft ervoor gekozen om naar een andere bank te gaan. De Oranjevereniging is dit ook aan het bekijken. We doen nog mee met de fietstocht waarbij een bedrag naar de Oranjevereniging gaat (dit vervalt helaas ook) en zullen daarna een keuze maken.

Resultaat is dit jaar in de min gegaan, we verwachten dat het komend jaar weer naar de plus zal gaan maar dat zal afhankelijk zijn van Koningsdag.
Koningsdag is een inkomstenbron welke er afgelopen jaar niet is geweest in verband met de Feestweek (ten gunste van de Feestweek). De verwachting is dat er dit jaar wel inkomsten zullen zijn.

Wij bepalen, als leden, wat we doen met het saldo. Voorheen hebben we een reserve opgebouwd voor tegenvallers (bijv. verregende Koningsdag) of een groter feest. We streven ernaar om dit saldo gelijk te houden.

De Oranjevereniging telt 141 adressen (gezinnen).

Kascontrole:
Er is iets mis gegaan met de notulen van de ledenvergadering van vorig jaar waardoor we niet precies weten wie de tweede persoon was die de Kascontrole zou doen, samen met Kees Heystek. Kees is op vakantie dus heeft geen kascontrole kunnen doen over 2015.
We willen vragen of erin toegestemd wordt dat volgende jaar de kascontrole over 2015 en 2016 kan worden gedaan: Kees Heystek en Arie van Veen zullen deze kascontrole doen.

•    Bestuursverkiezing
In het huishoudelijk regelement staat dat we ernaar streven om 9 bestuursleden te hebben welke voor 3 jaar worden gekozen. Dus elke jaar treden er 3 bestuursleden af of stellen zich herkiesbaar.
•    Willy van Duijnen: stelt zich niet herkiesbaar.
Leslie Steutel wil haar plaats innemen.
•    Miranda stelt zich herkiesbaar.
•    Mark Heystek stelt zich herkiesbaar.
Verder meldt niemand zich aan. We heten Leslie van harte welkom en fijn dat Miranda en Mark in het bestuur blijven!

Dagelijks bestuur bestaat uit:
Marc Bouman, voorzitter
Carla Stuij, secretaris
Miranda Brouwers, penningmeester, welke wordt over genomen door Mark Heystek, fijn!

•    Programma 2016 door de voorzitter
We hebben op verzoek van een aantal inwoners weer een Lampionnenoptocht georganiseerd op de verjaardag van prinses Beatrix. Na de troonswisseling hadden we dit niet meer gedaan maar bleek wel gemist te worden.
De kinderen hebben lampionnen gemaakt, waarna we met elkaar friet hebben gegeten in het Dorpshuis en aansluitend een rondgang door het dorp in aanwezigheid van Kunst en Vriendschap.

De ledenvergadering vandaag met twee dorpsfilms.

27 april: Koningsdag.
Het programma zal er als volgt uitzien:
–    Fietsen versieren
–    Aubade en rondgang door het dorp
–    Fietstocht voor het hele gezin
–    Terras met lasergame voor de kinderen (en springkussen)
–    Gezamenlijk eten, bbq of buffet
–    Pubquiz

4 mei; dodenherdenking bij het monument in Eethen

Herfstvakantie: activiteit voor de kinderen

Sinterklaasintocht

Tip: tijdens de pubquiz een of meerdere pauze, dan wordt er waarschijnlijk meer drinken gehaald.
Pubquiz; 5-7 personen per groep

Wilbert heeft een quizset waarbij je via kastjes antwoord kan geven. Erg leuk!
Mark en Wilbert bekijken samen of het in de pubquiz past.
Anders is het leuk als activiteit op een andere avond.

Geen playbackshow dit jaar.

Streekdagen:
De Oranjevereniging heeft nog geen informatie ontvangen of zij hierbij betrokken worden.
Voorzitter van de Dorpsraad, Gaston Smeets, geeft aan dat de organisatoren van de Streekdagen tot nu toe met de Dorpsraad heeft gesproken.
Vrijdag en zaterdag 2-3 september zullen de streekdagen worden gehouden.
Op de jaarvergadering van de Dorpsraad komt het Bestuur van de Streekdagen langs. Het wordt een vol programma en er zal een beroep worden gedaan op de lokale verenigingen om te helpen tegen een vergoeding.

•    Rondvraag en ideeën van de leden;
Geen aanvullingen op bovenstaande opmerkingen en ideeën.