Algemeen

Contact:
dorpsraadmeeuwen@gmail.com


De Dorpsraad van Meeuwen is een groep betrokken dorpsbewoners die zich met enthousiasme in wil zetten voor de belangen van Meeuwen. Wij willen de leefbaarheid en kwaliteit van ons dorp behouden en door burgerparticipatie versterken. We willen graag weten wat er speelt in het dorp. Tevens geldt, algemeen belang prevaleert het individueel belang.

Wij zijn er voor alle bewoners van Meeuwen. U kunt bij ons terecht voor vragen, opmerkingen, klachten en ideeën over het dorp en directe omgeving.

De Dorpsraad houdt ieder jaar ongeveer zes bestuursvergaderingen en één jaarvergadering.