Chr. Basisschool de Ark

Naam en richting

Onze leuke dorpschool heet “De Ark”. Deze naam komt uit het Bijbelverhaal van Noach die veilig en geborgen in de Ark rondvoer en de duif liet uitvliegen. Onze naam De Ark en ons logo stralen het symbool van geborgenheid uit.
Vanuit onze Christelijke identiteit willen we onze kinderen die veiligheid en geborgenheid bieden.


Waar staat De Ark voor?

De Ark is een Christelijke basisschool waar we alle kinderen van ons dorp en zo mogelijk daar buiten, willen verwelkomen.
Onze normen en waarden geven we vorm vanuit Bijbels perspectief waarin liefde voor elkaar centraal staat.

Elk kind verdient een veilige omgeving waarin hij/zij breed moet kunnen ontwikkelen en recht heeft op goed onderwijs en begeleiding daarin.


De school en haar locatie

De school ligt centraal in ons dorp Meeuwen en wordt bezocht door kinderen uit Meeuwen en het gebied erom heen. De school heeft de beschikking over vier klaslokalen, een ruime hal en een aparte ruimte voor de tussen-schoolse opvang.
Ons gebouw is ruim 40 jaar oud, is kortgeleden nog grondig gerenoveerd en geheel voorzien van de hedendaagse onderwijsbenodigdheden.
Dagelijks bezoeken ongeveer 45 leerlingen De Ark. Dit aantal is de komende jaren vrij stabiel. Op school verzorgen vijf juffen het onderwijs aan onze kinderen. De directeur is gemiddeld twee dagen per week aanwezig op school.


Welkom

Als u een keer met onze school wilt kennismaken of onze school wilt bezoeken, dan bent u van harte welkom aan de Dorpsstraat 62 in Meeuwen.
U kunt ook even bellen voor een afspraak naar 0416-352341.  Natuurlijk kunt u ons ook volgen op onze site (www.cbsmeeuwen.nl) en facebookpagina.