Bos van Meeuwen

Het Bos van Meeuwen is niet vrij toegankelijk.

Van oudsher was het gebied tussen Meeuwen en de dijk van de (Bergse) Maas voornamelijk in gebruik als griend. In de jaren ’50 van de vorige eeuw werden de grienden langzaam maar zeker akkers, maar de grond bleef bestaan uit zware vochtige klei. In de jaren ’70 was er in deze streek een ruilverkaveling aan de gang, vrijwel alle bomen en houtwallen verdwenen om plaats te maken voor recht toe recht aan kavels. De provincie was inmiddels vanwege de kaalslag een herbeplantingsproject begonnen,

In die tijd kocht Cor de Ronde in de buurt van Meeuwen een stukje grond van ongeveer 4 ha. Via de provincie werd er aan de noordkant van het perceel een strook van 400 meter lang bij 25, oplopend naar achter tot 45 meter breed ingeplant: het Bos van Meeuwen. Het oudste gedeelte van het bos bestaat voornamelijk uit essen. Later heeft Cor de Ronde nog diverse dwarshagen aangelegd met voornamelijk meidoorn en sleedoorn, daartussen lagen de weilanden waarop pony’s liepen.

Voor meer informatie en foto’s:

Klik hier voor de Facebook-pagina

 

bosmeeuwenpicknick

Picknickplaats aan de Dijksteeg met zicht op het bos van Meeuwen.