Oranjevereniging

Contact
oranjeverenigingmeeuwen@gmail.com


Ondanks al oudere stukken in de streekkranten waarin al programma’s staan van Oranje feesten,
vierde de huidige “Oranjevereniging Meeuwen” in 2012 haar 50 jarig jubileum.

Net na de oorlog ’40-’45 was Nederland druk met de wederopbouw.
Zeker in Meeuwen waar veel plat was geschoten en het creëren van woonruimte 1e prioriteit was.
Eind jaren 50 kwam het besef dat dit nooit meer mocht gebeuren en kwam de behoefte om de bevrijdings-en Oranjefeesten
steeds groter te organiseren zodat het zich vast wortelde in onze samenleving.

Vanuit deze gedachten moeten de eerste bestuursleden hebben gehandeld toen ze
de “Oranjevereniging Meeuwen” in 1962 hebben opgericht. Niet wetende dat 50 jaar later onze vereniging 150 gezinnen
als lid heeft en bruist van het organisatietalent en activiteiten.
Iedereen kent de verhalen of was aanwezig bij de activiteiten die de afgelopen 50 jaar georganiseerd zijn.
De feesttent met live muziek op het veld wat nu de paarden wei is, feesten in de werkplaats van Autobedrijf Bouman,
playbackshows in het Dorpshuis, de vele 6 kampen waarbij vrachtwagens de heuvel op werden getrokken,
touwtrekwedstrijden, het verkleed voetbal, het big vangen en de vele dorpsbarbecues!

Verder iedere 5 jaar de Bevrijdingsoptocht, de jaarlijkse Sinterklaasintocht en lampionnenoptocht op de verjaardag
van Hare Majesteit de Koningin. In de herfstvakantie organiseren we activiteiten zoals een dikkebandenrace
i.s.m. het ‘Bos van Meeuwen’, een speurtocht of gaan we knutselen.
Ook de 5 jaarlijkse feestweken en de dorpskrant zijn gestart op naam van de “Oranjevereniging Meeuwen”,
inmiddels zijn deze beide in een zelfstandige stichting ondergebracht.

Herdenken van de vrijheid door het vieren van de nationale feestdagen en genieten van het leven in vrede is het doel.
Verder willen wij onze samenleving socialer maken door de Meeuwense inwoners het “wij” gevoel te geven.
Ook de toekomst ziet er goed uit. Ons bestuur is al jaren compleet en dit maakt het organiseren van activiteiten mogelijk.
Wij zullen ons hier ook zeker voor in blijven zetten !

 

Bestuur

Dagelijks bestuur: • Marc Bouman (voorzitter) •  (secretaris) •  (penningmeester) Overige bestuursleden: • Miranda Brouwers • Eline Jeuring • • • • Nog geen lid of zou u bestuurslid willen worden? Bel dan met een van bovenstaande bestuursleden en word lid  en/of bestuurslid van de Oranjevereniging van Meeuwen. Contact oranjeverenigingmeeuwen@gmail.com

Notulen Jaarvergadering

Op deze pagina zijn de notulen terug te vinden van de jaarlijkse ledenvergadering die gehouden wordt door de Oranjevereniging.