Ons Meeuwen

Meeuwen is een klein dorp in de gemeente Altena in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het is gelegen iets ten noorden van de Bergsche Maas, halverwege de dorpen Eethen en Dussen, en behoorde tot de benedendorpen van het Land van Heusden. Meeuwen behoorde tot de gemeente Meeuwen, Hill en Babyloniënbroek, die vanaf 1908 “Meeuwen” heette en in 1923 werd toegevoegd aan de voormalige gemeente Eethen om in 1973 bij Aalburg te worden gevoegd. Het dorp heeft 698 inwoners (2014).

Meeuwen lag aan de rand van het gebied dat overspoeld werd tijdens de Watersnood van 1953 en heeft de ramp zonder veel schade doorstaan, evenals Dussen en Babyloniënbroek, terwijl in de even verderop gelegen plaatsen Hank en Nieuwendijk veel is verwoest.

Natuur en landschap

Voordat de provinciale weg aangelegd werd vormde de bochtige weg langs de buurtschap De Baan de verbinding naar Kasteel Dussen. De laatste oude greppels zijn gedempt bij de ruilverkaveling die rond 1970 plaatsvond. In de eerste vierhonderd meter van het traject tekent zich nu een lichte streep af in het weiland achter de Meeuwensesteeg.

Meeuwen wordt omringd door grootschalig landbouwgebied. Anderhalve kilometer ten zuiden van Meeuwen loopt de in 1904 voltooide Bergsche Maas. Ten noorden ervan loopt het Oude Maasje dat in westelijke richting overgaat in het Noorder Afwateringskanaal.