Kopij aanleveren

Aanleveren kopij

Kopij kan door iedereen aangeleverd worden. De voorkeur gaat uit naar het digitaal aanleveren van kopij, waarbij de tekst in een tekstverwerkingsprogramma (Word) is geschreven en eventueel bijbehorende foto’s los als bijlage toegevoegd zijn.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren.

Digitaal aanleveren via:
dorpskrantmeeuwen@gmail.com


Schema jaar 2018:

Editie februari
Deadline kopij: 5 februari

Editie april
Deadline kopij: 2 april

Editie juni
Deadline kopij: 4 juni

Editie september
Deadline kopij: 3 september

Editie december
Deadline kopij: 3 december