Kopij aanleveren

Aanleveren kopij

Kopij kan door iedereen aangeleverd worden. De voorkeur gaat uit naar het digitaal aanleveren van kopij, waarbij de tekst in een tekstverwerkingsprogramma (Word) is geschreven en eventueel bijbehorende foto’s los als bijlage toegevoegd zijn.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren.

Digitaal aanleveren via:
dorpskrantmeeuwen@gmail.com


Schema jaar 2019:

Editie februari
Deadline kopij: 4 februari
Verschijnt rond: 23 februari

Editie april
Deadline kopij: 1 april
Verschijnt rond: 20 april

Editie juni
Deadline kopij: 3 juni
Verschijnt rond: 22 juni

Editie september
Deadline kopij: 2 september
Verschijnt rond: 21 september

Editie december
Deadline kopij: 2 december
Verschijnt rond: 21 december