Snelheidsremmende maatregelen

Diverse dorspbewoners hebben geconstateerd dat er (veel) te hard wordt gereden op de Dorpsstraat.
In nauwe samenwerking tussen gemeente en dorpsraad is er een plan opgesteld om de snelheid te verminderen.
De volgende maatregelen zijn getroffen:

  • Versmalling + drempel bij basisschool De Ark
  • Optische verhoging bij Dorpsstraat / Van Buurenstraat
  • Verbreed voetpad langs de Dorpsstraat ter hoogte van nummer 25 t/m 51
  • Bloembakken op de rijbaan ter hoogte van Dorpsstraat 4 en 28

De komende maanden zullen de getroffen maatregelen worden getest op de uitwerking, waarna een evaluatie zal plaats vinden.