Besteding € 25.000,-

In het kader van de bevordering van de leefbaarheid van de kernen, heeft de gemeenteraad voor 2018 een bedrag van € 25.000,- per kern beschikbaar gesteld.
Aan de dorpsraad is gevraagd om een voorstel voor te leggen aan het college, op welke wijze dit bedrag ingezet gaat worden voor de leefbaarheid van het dorp.
De volgende criteria waren van toepassing bij de realisatie van dit plan:

  • Het voorstel moet in samenspraak met de samenleving worden opgesteld en voldoende draagvlak hebben
  • Het voorstel mag meerdere projecten bevatten
  • De projecten moeten zoveel mogelijk een duurzaam en tastbaar karakter hebben
  • De gelden mogen niet besteed worden aan feesten
  • De uitvoering moet door de samenleving zelf worden opgepakt
  • De projecten hebben geen betrekking op werkzaamheden op het gebied van openbare werken (die zijn meegenomen tijdens de gehouden inspiratieavonden in 2017) die de gemeente zou moeten uitvoeren of waarmee zij bemoeienis moet hebben

Zoals bekend heeft de dorpsraad een enquête uitgezet onder alle inwoners, om te komen tot een Plan van Aanpak.
Het Plan van Aanpak wat is ingediend bij het college, is hier te downloaden.

Na goedkeuring van de gemeente is de dorpsraad, in samenwerking met de betrokken organisaties, hard aan de slag te gaan om het geld volgens plan te besteden. Hierbij bleek het Plan van Aanpak een goede handleiding, maar moest er toch op sommige punten van afgeweken worden.
Een groot gedeelte van het geld is inmiddels besteedt. De bedoeling was dat alles voor 1 januari 2019 gerealiseerd zou zijn, maar dit bleek door diverse oorzaken niet haalbaar.
Met name de natuurspeeltijd kost meer tijd en energie, vooral door de vele eisen en regelgeving die hierbij om de hoek komen kijken.
We hopen dat in Q1 van 2019 alle projecten definitief zijn afgerond.