Tweede Wereldoorlog

Kunstwerk gemaakt door Richard van der Koppel
Gedicht geschreven door Cees de Gast

Bastiaan Ockers (1914-1979)

Als ambtenaar in donkere oorlogstijd
streed hij met anderen een stille strijd,
vervalste menig document voor het verzet
en heeft zo onderduikers van de dood gered.

Bastiaan Ockers werd op 25 september 1914 geboren in Meeuwen. Hij zou uiteindelijk gemeenteontvanger en gemeentesecretaris worden. Toen de gemeente Eethen in 1973 opging in de gemeente Aalburg, ging hij met vervroegd pensioen. Bastiaan Ockers was als ambtenaar van de voormalige gemeente Eethen  betrokken bij het verzet.

Hij kreeg op 21 juni 1947 namens de verzetsleiders van de Landelijke  Organisatie, district Land van Heusden en Altena een verzetsplaquette aangeboden. Op de achterkant staat geschreven: ‘Voor uw daadwerkelijke steun en hulp verleend aan het  verzet, gedurende de bezettingsjaren in bovengenoemd district, alsmede voor Uw onwrikbare trouw aan  Oranje en Nederland.’

Bastiaan Ockers was een bescheiden mens. Hij schreeuwde het niet van de daken dat hij in het verzet had gezeten. Feit is dat hij op het  gemeentehuis in Eethen distributiebonnen achterhield, die het verzet uitdeelde aan onderduikers die in Meeuwen en omgeving een schuilplaats hadden gevonden.

Ook zorgde hij samen met burgemeester David van der Schans voor een vals persoonsbewijs voor  sommige onderduikers. Hij was  illegaal werkzaam in de organisatie voor ondersteuning en plaatsing van onderduikers die door hem van  persoonsbewijzen, vrijstelling van arbeidsdienst en diverse bescheiden werden voorzien.

Voor hulp verleend aan een vertegenwoordiger van de Nederlandse regering in Londen, die radiografisch met de regering in contact stond, ontving hij vanwege het departement een dankbetuiging.