Kunst

Kunstwerk gemaakt door Richard van der Koppel
Gedicht geschreven door Cees de Gast

Bastiaan de Poorter (1813 – 1880)

Een boerenzoon uit Meeuwen die van tekenen houdt,
het portretteren van een mens werd hem vaak toevertrouwd.
Als directeur van de Rijksakademie in Amsterdam bekend in het land.
In diverse musea hangen schilderijen van zijn hand.

Bastiaan de Poorter werd op 5 november 1813 in Meeuwen geboren. vroeg blijkt hij tekentalent te hebben. Hij komt daarom niet terecht in het boerenbedrijf van zijn ouders maar volgt weldra cursussen op het terrein van de teken- en schilderkunst. Hij wordt leerling van de destijds bekende schilder G. Kruseman aan de Haagse Koninklijke 11Academie van Beeldende Kunsten. Daar leert hij zijn vrouw kennen, Anna Helena Vreede. Hij werkt enige tijd als schilder in Heusden, Den Bosch, Utrecht, ’s-Gravenhage en Amsterdam, waar hij ook diaken is van de hervormde gemeente.

In 1879 komt hij terug naar zijn geboorteplaats Meeuwen en overlijdt op 22 januari 1880. Hij behoort tot de betere portretschilders van zijn tijd en hij is ook etser en lithograaf. In het Centraal Museum van Utrecht hangen werken van zijn hand, waaronder een portret van C.S.W. graaf van Hogendorp uit 1856 en het Gemeentemuseum in ’s -Gravenhage heeft van zijn hand een portret van de schilder Andr. Schelfhout. In het Museum Catharijneconvent in Utrecht hangt een schilderij van Bastiaan de Poorter, dat een Hagenpreek buiten Utrecht voorstelt. Het is een kleurrijk werk dat tot de verbeelding spreekt. Het zal bij sommigen herinneringen oproepen aan de schoolplaten die in hun jeugd het geschiedenisonderwijs verlevendigden. Dit schilderij is geen schoolplaat maar een voorloper daarvan.

Bastiaan de Poorter was niet in eerste instantie historieschilder, maar portretschilder want daarmee moest hij de kost verdienen. Zo nu en dan maakt hij een historisch schilderij. Zijn oudst bekende werk, uit 1849, heeft boekdrukker Laurens Jansz. Coster tot onderwerp. Hij werd de eerste directeur van de Akademie voor Beeldende Kunst in Amsterdam.