Speelvoorzieningen

De dorpsraad heeft samen met de gemeente en directe omwonenden gewerkt aan een plan rondom de speelvoorzieningen in Meeuwen.
Dit heeft geresulteerd in het volgende:

  • Vervanging speeltoestellen in park
  • Plaatsen speeltoestellen bij puntje Dorpsstraat / Laan