WhatsApp Buurtpreventie

Om buurtpreventie in Meeuwen verder vorm te geven heeft de Dorpsraad een WhatsApp groep opgezet.
De beste beveiliging in het dorp zijn onze eigen oren en ogen!
Voor meer informatie, klik hier.