Dierenvereniging Nut & Sport

‘Nut en Sport’ in 2011 70 jaar oud

‘Ze waren er afgelopen zaterdag allemaal, de hoenders, konijnen, cavia’s en sierduiven en ze hadden één ding gemeen: het waren allemaal jonge dieren.’ Zo begon een artikel in het Altena Nieuws van 22 september jl. over de twintigste jongdieren tentoonstelling van de gezamenlijke dierenverenigingen in het Land van Heusden en Altena in het clubgebouw van ‘Nut en Sport’ uit Meeuwen.


Opgericht in 1941

Op 13 maart 1941 besloten 25 mensen, bijeengekomen in café Smits, een konijnenfokvereniging op te richten voor Meeuwen en omgeving. Toch bijzonder, dat de vereniging werd opgericht in oorlogstijd. Een teken dat het leven van alledag toen nog gewoon doorging. Uit de samenstelling van het bestuur blijkt dat de leden inderdaad ook uit de omringende dorpen kwamen. De voorzitter, L.M. Borstlap, woonde in Dussen, de secretaris C.M. van der Beek was afkomstig uit Babyloniënbroek, de penningmeester D. in ’t Veld was een Meeuwenaar evenals Ant. Burghout. De tweede voorzitter P. van der Schans woonde in Drongelen. Het bericht uit het Nieuwsblad (1941), waaruit deze informatie is gehaald gaat verder: ‘Nieuwe leden kunnen zich bij het bestuur opgeven. Het ligt in de bedoeling om dit jaar nog een tentoonstelling te organiseren.’


Uitstekende konijnenshow

De huidige voorzitter Dick Spek had me een grote doos vol met notulenboeken, huishoudelijke reglementen en foto-albums, meegegeven en het oudste notulenboek dat zich in de doos bevond begint in het jaar 1959. In dat jaar was G. Donkersloot voorzitter. Schokkende gebeurtenissen kom je niet tegen in de notulen. Wel staat er bij de notulen in het jaar 1972 een memorabel krantenbericht. De kop luidt: Uitstekende konijnenshow van Nut en Sport Meeuwen. ‘(Van een onzer verslaggevers) Meeuwen, 11 dec. – In het dorpshuis van Meeuwen is vrijdagavond de jaarlijkse tentoonstelling geopend van de konijnen- en pluimveevereniging “Nut en Sport”uit Meeuwen en omstreken. Op deze dertigste tentoonstelling ontbrak dit jaar het pluimvee, dat wegens de gevreesde pseudo-vogelpest verstek moest laten gaan.’

bestuur-ns


Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van ‘Nut en Sport’ werd een receptie gehouden. Achter de tafel v.l.n.r.: Teun Kramer, was afwisselend voorzitter en secretaris, A. G. Michaël uit Dussen, de Heusdense dierenarts Hilwig, was beschermheer, en André van den Assem.


Grote witte Vlaamse reuzen

Het artikel vervolgt: ‘Bij de opening werd een serenade gebracht door de muziekvereniging “Kunst en Vriendschap”. Op de tentoonstelling waren ruim 150 konijnen tentoongesteld, waaronder prachtige grote witte Vlaamse reuzen en heel kleine dwergkonijntjes. De keurmeesters C. v. Oers en M. v.d. Steenhoven hadden moeite om de juiste kampioenen aan te wijzen. Toch konden zij het bestuur tijdig de lijst met prijswinnaars overhandigen. Voorzitter A. Bouman deelde de prijzen uit. De uitslagen zijn als volgt: Kampioen is de heer W. Verhoeven met een Alaskakonijn, de heer F. Bouman met een Belgische haas.’


Een konijn met vier kleintjes

In de doos zitten ook enkele artikelen uit de regionale bladen. Als je die leest kom je boeiende berichten tegen. Neem nu dat artikel, daterend 23 september 2004. Op de in dat jaar gehouden jongdierendag waren maar liefst 375 inzendingen van alle dierenverenigingen afkomstig uit de regio. ‘Onder de inzenders waren vijftien jeugdleden. Met een deskundige blik werden de dieren bekeken. De konijnen, cavia’s, grote hoenders, dwerghoenders en sierduiven lieten alles rustig over zich heen gaan. (…) Dick Spek genoot zichtbaar van de dieren en wist te vertellen dat één van de konijnen, ’s morgens maar net binnen, vier kleintjes kreeg. Als één van de keurmeesters enthousiast bezig is met de keuring van een krielkip, een Cochin, zegt hij: ‘Weet je dat kippen van de reptielen afstammen? Ga maar na, ze leggen allemaal eieren: slangen, schildpadden en kippen.’

70 jaar Nut en Sport in Meeuwen. Wat is er al die jaren een inzet geweest om alles goed te laten functioneren. Het bijhouden van de administratie, het maken van de catalogi, het verzorgen van de opbouw van de tentoonstellingen. Als ik de grote doos met spullen bij Dick terugbreng is er een dag eerder ledenvergadering gehouden. De voorbereiding voor de keuringsdag en tentoonstelling op 14, 15 en 16 december is in volle gang. Ongetwijfeld zal het resultaat weer veel voldoening geven. Bestuur van ‘Nut en Sport’, van harte gefeliciteerd.

Digital StillCamera

In 2009 was de schooljeugd erbij betrokken door middel van een teken/kleurwedstrijd.